Câu hỏi thường gặp

Không thể sử dụng lại do các vật liệu từ tính đã bị xử lý về mặt cấu trúc nên thiết bị sau khi qua xử lý khử từ không thể đọc, ghi hay sử dụng lại cho các mục đích có liên quan đến dữ liệu điện tử.

Hiện Việt Nam chưa cấp phép cũng như quy định về các tiêu chuẩn hủy dữ liệu do vậy chúng tôi chưa có bất cứ một chứng nhận nào. Tuy nhiên, quy trình, trang thiết bị phục vụ công việc này của HTI Services tuân theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như: NIST.SP.800-88r1 của Mỹ hay các tiêu chuẩn

Sau khi chúng tôi gửi ổ đến hủy dữ liệu, chúng tôi nhận được giấy tờ chứng nhận về dữ liệu đã được hủy thành công? (Làm thế nào để đảm bảo rằng ổ cứng của chúng tôi được hủy dữ liệu thành công?)

Rác thải từ ổ cứng bị nghiền sẽ được các đơn vị có chuyên môn được cấp chứng nhận trong xử lý rác thải điện tử (là đối tác của HTI Services) xử lý để đảm bảo mọi quy chuẩn của Việt Nam cũng như Quốc tế về xử lý rác thải điện tử.

092 876 5688