HTI Services cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Để sử dụng một số dịch vụ tại HTIServices.vn, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. HTI Services không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site HTIServices.vn. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào HTIServices.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

 

2. Mục đích sử dụng

HTIServices.vn thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng với các mục đích sau:

 • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ
 • Liên hệ với và giải đáp thắc mắc của khách hàng
 • Cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ của HTI Services
 • Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện của website
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của HTI Services

 

3. Thời gian lưu trữ

HTI Services sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

4. Cam kết của HTI Services về bảo mật thông tin cá nhân

HTI Services cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng:

 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được xử lý một cách hợp pháp, công bằng, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;
 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu tại Chính sách này và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;
 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được lưu trữ một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;
 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời phù hợp với quy định pháp luật áp dụng;
 • HTI Services áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp với quy định pháp luật áp dụng nhằm đảm bảo tính an toàn của dữ liệu cá nhân ở mức thích hợp, bao gồm các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp dữ liệu cá nhân và sự phá hủy, mất, thiệt hại ngoài ý muốn.
092 876 5688