Đối với các trường hợp thiết bị được gửi tới HTI Services để tiến hành thực hiện dịch vụ, sau khi được xử lý xong, Quý khách có thể nhận lại thiết bị tại Trụ sở của HTI Services – Địa chỉ: Tầng 15 – VP2, Tòa nhà Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội; hoặc đăng ký gửi thiết bị về địa điểm theo yêu cầu.

Thời gian và chi phí giao nhận sẽ được thỏa thuận và thông báo cụ thể tới Khách hàng.

092 876 5688