HỘI THẢO

BẢO VỆ TÀI SẢN DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP TRƯỚC CÁC RỦI RO NỘI BỘ VÀ TẤN CÔNG AN NINH MẠNG TỪ BÊN NGOÀI

Tháng 12, 2022 – Eastin Hotel & Residences, 21 Duy Tân, Cầu Giấy, HN

khôi-phục-dữ-liệu-trên-may-chu-raid-nas-san

RÒ RỈ DỮ LIỆU TỪ BÊN TRONG TỔ CHỨC

Theo khảo sát của PwC 2022, cứ 4 doanh nghiệp thì có 1 doanh nghiệp trên toàn cầu gặp sự cố rò rỉ dữ liệu, thiệt hại ước tính từ 1-20 triệu USD hoặc hơn. Kết quả điều tra nguyên nhân cho thấy 64.5% vụ việc xuất phát từ bên trong nội bộ tổ chức.


NGUY CƠ TỪ NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG RASOMWARE

Những cuộc tấn công diễn ra ngày càng phổ biến và gây ra những hậu quả nặng nề đối với các tổ chức, doanh nghiệp nếu không được giải quyết tận gốc. Vậy các tổ chức cần làm gì khi bị tấn công Ransomware?

giải-mã-dữ-liệu-bị-mã-hóa

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

[formidable id=2]

092 876 5688