Qator Live là hệ thống phân tích tại hiện trường, hỗ trợ điều tra pháp y nhanh chóng và tự động cho các thiết bị tại chỗ.

 

qator live
Qator Live – Hệ thống hỗ trợ điều tra pháp y nhanh chóng, tự động cho các thiết bị tại chỗ.

 

Chức năng chính của Qator Live

    • Phân tích tự động

+ Giúp các điều tra viên tránh các quy trình phức tạp để tiến hành phân tích nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

+ Đa dạng tùy chọn để phân tích tự động.

+ Kết quả phân tích tự động sắp xếp thuận tiện cho việc đánh giá.

+ Những quá trình tìm kiếm mất nhiều thời gian có thể được thực hiện tự động.

    • Gắn thẻ tài liệu liên quan

Các mục được kiểm tra trong quá trình điều tra có thể được gắn thẻ, cho phép chúng được chỉ định vào các danh mục có hệ thống và được kiểm tra lại.

    • Phân tích tạo tác hệ điều hành

+ Phân tích nhật ký thực thi chương trình, sổ đăng ký, nhật ký sự kiện, lịch sử sử dụng biểu tượng, thư mục và tệp được mở gần đây, công việc gần đây và ứng dụng email đều được hỗ trợ.

+ Kết quả phân tích được sắp xếp và hiển thị để các điều tra viên dễ dàng kiểm tra.

+ Có thể kiểm tra lịch sử kết nối USB và phân tích dữ liệu trình duyệt web.

    • Tìm kiếm theo từ khóa

+ Dễ dàng tìm thấy các tệp chứa thông tin quan trọng bằng cách tìm kiếm nội dung theo từ khóa.

+ Chức năng tìm kiếm có thể được thực hiện như một phần của phân tích tự động.

+ Các mục chứa dữ liệu cụ thể có thể được tìm thấy trong tài liệu đã được xử lý bằng phân tích tự động.

    • Dòng thời gian của tài liệu phân tích

Bằng cách hiển thị các tạo tác được phân tích theo thứ tự thời gian, cuộc điều tra có thể tập trung vào thời điểm phát sinh vụ việc để nhanh chóng thu thập bằng chứng.

 

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: Microsoft Windows 7 trở lên

Yêu cầu giao diện USB | Chương trình chạy từ USB

Có thể bạn sẽ quan tâm

092 876 5688