Qator Forensic là một chương trình phân tích pháp y chuyên sâu và mạnh mẽ có thể đáp ứng được đa dạng mục tiêu phân tích, phù hợp với các yêu cầu phức tạp của cơ quan điều tra.

 

qator forensic
Qator Forensic – Chương trình phân tích pháp y mạnh mẽ và chuyên nghiệp.

 

Chức năng chính của Qator Forensic

  • Phân tích tự động

+ Giúp các điều tra viên tránh các quy trình phức tạp để tiến hành phân tích nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

+ Đa dạng tùy chọn để phân tích tự động.

+ Kết quả phân tích tự động sắp xếp thuận tiện cho việc đánh giá.

+ Những quá trình tìm kiếm mất nhiều thời gian có thể được thực hiện tự động.

  • Phân tích tạo tác hệ điều hành

+ Phân tích nhật ký thực thi chương trình, sổ đăng ký, nhật ký sự kiện, lịch sử sử dụng biểu tượng, thư mục và tệp được mở gần đây, công việc gần đây và ứng dụng email đều được hỗ trợ.

+ Kết quả phân tích được sắp xếp và hiển thị để các điều tra viên dễ dàng kiểm tra.

+ Có thể hỗ trợ phân tích lịch sử kết nối USB.

  • Đa dạng mục tiêu phân tích

+ Các tệp, thư mục, tệp ảnh đĩa, đĩa vật lý và tệp ảnh bộ nhớ đều có thể là mục tiêu để phân tích.

+ Kết quả có thể được xem cho từng mục tiêu phân tích riêng lẻ một cách thích hợp.

 

Chi tiết chức năng 

 • Khôi phục tệp tin
 • Đào sâu tệp tin
 • Lưu trữ các sự kiện đã được phân tích
 • Tìm kiếm tệp theo từ khóa / mẫu
 • Phân loại tài liệu phân tích
 • Phân tích tạo tác hệ điều hành

(đăng ký, nhật ký thực hiện chương trình, thông tin được sử dụng gần đây, nhật ký sự kiện, thông tin biểu tượng, thông tin thumbnail)

 • Phân tích dữ liệu trình duyệt web
 • Phân tích tệp tin ảnh
 • Tạo ảnh đĩa bằng chứng
 • Tạo ảnh bộ nhớ

 

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: Microsoft Windows 10 64bit | CPU: Intel Core i3 trở lên

Bộ nhớ chính: 8GB trở lên | Bộ nhớ phụ: SSD 500GB trở lên | Giao diện: USB, network

Có thể bạn sẽ quan tâm

092 876 5688