Qator Enterprise là một chương trình phân tích pháp y mạnh mẽ hỗ trợ tích cực cho các cuộc điều tra sự cố rò rỉ dữ liệu trong nội bộ doanh nghiệp, tổ chức cũng như các sự cố an ninh mạng. Qator Enterprise đã và đang được sử dụng tại các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc như Huyndai, Samsung, SK, v.v.

 

qator enterprise
Qator Enterprise – Chương trình phân tích pháp y hỗ trợ điều tra hiệu quả các sự cố an ninh mạng.

 

Tổng quan

Qator Enterprise cho phép người dùng theo dõi hiệu quả thông tin và điều tra hệ thống trong trường hợp có vi phạm. Chương trình này cho phép người dùng điều tra các hoạt động bất hợp pháp của PC đích thông qua kiểm tra từ xa và trực tuyến.

Qator Enterprise sở hữu tính năng vượt xa khỏi giới hạn của các giải pháp pháp y kỹ thuật số truyền thống khi cho phép giám sát các hành vi trước đây của mục tiêu.

 

Chức năng chính của Qator Enterprise

 • Phân tích pháp y từ xa
 • Phân tích nhật ký hành vi
 • Điều tra luồng dữ liệu
 • Phân tích bằng chứng liên quan đến sự cố

 

Lợi ích của Qator Enterprise

 • Tối đa hóa hiệu suất của kiểm toán nội bộ
 • Phát hiện vi phạm thông qua giám sát liên tục
 • Ngăn chặn vi phạm thông tin thông qua kiểm tra bảo mật định kỳ
 • Theo dõi cách thức vi phạm bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được
 • Kiểm tra & phân tích dễ dàng và đơn giản bằng các công cụ từ xa
 • Chuẩn bị vấn đề tuân thủ và eDiscovery
 • Tối đa hóa tiềm năng của tổ chức trong việc sử dụng bằng chứng kỹ thuật số trong khi giảm thiểu chi phí của một cuộc điều tra (Forensic Readiness)

 

Phạm vi ứng dụng của Qator Enterprise

 • Phòng ngừa sự cố

Qator Enterprise giảm thiểu tối đa thiệt hại gây ra bởi lộ lọt thông tin mật.

 • Quản lý sự cố

Qator Enterprise cho phép người dùng theo dõi hiệu quả các vi phạm thông tin / công nghệ thông qua kiểm tra hệ thống và ngăn chặn vi phạm bằng cách phân tích các PC mục tiêu thực hiện bởi cách kiểm tra từ xa.

 • Quản lý tố tụng

Qator Enterprise giúp thu thập bằng chứng để giảm thiểu rủi ro doanh nghiệp trong việc kiện tụng.

 

Yêu cầu hệ thống

Máy chủ: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 trở lên.

Máy khách: Microsoft Windows 7 trở lên.

Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server (chọn) Yêu cầu kết nối mạng.

Có thể bạn sẽ quan tâm

092 876 5688