rà-quét-thiết-bị-điện tử

Rà quét thiết bị điện tử

Thiết bị theo dõi vị trí, nghe bí mật, ghi hình bí mật cũng như công cụ theo dõi trên thiết bị điện tử ngày càng là vấn đề mà những người chú trọng đến sự riêng tư cá nhân quan tâm.

HTI Services cung cấp các dịch vụ rà quét thiết bị điện tử để phòng chống thiết bị theo dõi theo yêu cầu của khách hàng cũng như kiểm tra, đánh giá độ an toàn, bảo mật và riêng tư tại địa điểm khách hàng chỉ định.

 

 

HTI Services cung cấp các dịch vụ

Giám sát kinh doanh không còn chỉ giới hạn ở các tập đoàn lớn, thay vào đó, các doanh nghiệp gia đình nhỏ hơn cũng xuất hiện các gián điệp theo dõi, bí mật đánh cắp thông tin trong nội bộ.

Rà quét cho văn phòng làm việc
Rà quét các thiết bị, phương tiện

HTI Services cung cấp giải pháp rà quét cho các thiết bị làm việc như điện thoại, laptop, PC, …  nhằm mục đích bảo vệ quyền cá nhân của khách hàng.

Với những thiết bị chuyên dụng, chúng tôi kiểm tra kĩ càng phương tiện di chuyển, đảm bảo những những thiết bị theo dõi định vị, nghe lén không thể xâm phạm sự riêng tư của bạn.

rà-quét-thiết-bị-điện tử 1

Quy trình dịch vụ tại HTI Services

 

rà-quét-thiết-bị-điện-tử 2

092 876 5688