data-wiping

Data wiping là gì?

Data Wiping là quá trình loại bỏ một cách hợp lý dữ liệu khỏi các thiết bị đọc/ghi để nó không thể đọc được nữa. Với phương pháp này, thiết bị có thể được tái sử dụng một cách an toàn mà không làm mất dung lượng hay rò rỉ dữ liệu. Phương pháp được thực hiện bằng cách kết nối vật lý thiết bị lưu trữ với thiết bị xóa hàng loạt phần cứng hoặc bên trong bằng cách khởi động PC từ CD hoặc mạng.

 

 

Ưu/nhược điểm của phương pháp data wiping

  • Ưu điểm

– Áp dụng được với tất cả các thiết bị HDD, SSD hiện có trên thị trường

–  Tận dụng tối đa những gì có thể sử dụng lại của hệ thống mà vẫn đảm bảo về chất lượng thiết bị, an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin.

  • Nhược điểm

– Chi phí xử lý cao

– Thời gian xử lý lâu hơn so với quá trình hủy dữ liệu thông thường

 

 

Quy trình thực hiện data wiping

B1: Kiểm tra, thiết lập khu vực làm việc: độc lập, hệ thống điện đảm bảo, có camera giám sát (của khách hàng);

B2: Quét mã Barcode/QR, dán nhãn phân loại thiết bị

B3: Làm sạch dữ liệu trên hệ thống xử lý dữ liệu chuyên dụng;

B4: Xác nhận thiết bị trên hệ thống báo cáo – gỡ bỏ nhãn phân loại;

B5: Chọn ngẫu nhiên mẫu thử theo tỉ lệ định sẵn, dán nhãn mẫu thử;

B6: Xác nhận việc làm sạch dữ liệu của thiết bị bằng hệ thống xử lý dữ liệu chuyên dụng;

B7: Dán mã xác nhận đã kiểm tra mẫu thử;

B8: Gửi báo cáo tổng kết dịch vụ

 

Tham khảo Bảng giá dịch vụ Data wiping tại HTI Services

092 876 5688