digital forensics

Khóa 1: Phục hồi dữ liệu trên HDD hỏng vật lý

Hướng dẫn cách thức nhận biết, phân loại các lỗi vật lý dẫn đến mất dữ liệu trên HDD và quy trình, phương pháp xử lý trên các thiết bị lưu trữ HDD bị hỏng.

 

Khóa 2: Phục hồi dữ liệu trên SSD, USB, thẻ nhớ hỏng vật lý

Hướng dẫn cách thức nhận biết, phân loại các lỗi vật lý dẫn đến mất dữ liệu trên SSD, USB, thẻ nhớ và quy trình, phương pháp xử lý trên các thiết bị lưu trữ SSD, USB, thẻ nhớ bị hỏng.

 

Khóa 3: Phân tích dữ liệu chuyên sâu trên hệ điều hành Windows

Khóa học hướng dẫn phân tích dữ liệu chuyên sâu trên hệ điều hành Windows.

092 876 5688