Khóa 1: Phục hồi dữ liệu trên HDD

Hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản của việc khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa cứng. Trang bị những kiến thức bắt buộc cần có đối với bất kỳ chuyên gia giám định kỹ thuật số điện tử hoặc kỹ sư phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp nào. Những kỹ năng được giới thiệu trong khóa học này có thể áp dụng vào nhiều trường hợp thực tế khác nhau, đảm bảo bảo mật dữ liệu và tỷ lệ khôi phục dữ liệu thành công cao.

 

Khóa 2: Thu thập, trích xuất, phân tích dữ liệu trên máy tính điện tử

Hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản của việc thu thập, trích xuất và phân tích dữ liệu trên máy tính điện tử. Giới thiệu các kỹ thuật thu giữ, bảo quản thiết bị, trích xuất dữ liệu buộc phải có đối với bất kỳ chuyên gia giám định kỹ thuật số điện tử nào. Trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích dữ liệu điện tử cần thiết nhất cho công việc giám định kỹ thuật số trên máy tính điện tử.

 

Khóa 3: Thu thập, trích xuất, phục hồi, phân tích dữ liệu trên thiết bị di động

Hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản phục vụ công tác thu thập, trích xuất, phục hồi và phân tích dữ liệu trên thiết bị di động. Giới thiệu các yêu cầu cơ bản về quy trình thu giữ, bảo quản thiết bị cũng như các lưu ý cần có trong quá trình trích xuất, phân tích dữ liệu sẽ là những kiến thức cần phải có đối với bất kỳ chuyên gia giám định kỹ thuật số điện tử.

 

Khóa 4: Phục hồi dữ liệu trên SSD, USB, thẻ nhớ

Hướng dẫn cách khôi phục dữ liệu trên SSD, USB, thẻ nhớ bằng các công cụ phục hồi dữ liệu chuyên nghiệp PC-3000 SSD, PC3000 Flash. Ứng dụng hệ thống PC-3000 của ACELab trong việc khôi phục dữ liệu từ SSD, USB Flask Disk, thẻ nhớ một cách dễ dàng mà không làm mất trật tự các chip nhớ.

 

Khóa 5: Jtag – Chipoff

Trang bị những kiến thức cơ bản về giám định kỹ thuật số điện tử. Hướng dẫn cách thức tách chip hoặc kết nối, trích xuất dữ liệu qua chân Jtag để có thể lấy được dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

 

Khóa 6: Phân tích mã độc cơ bản

Hướng dẫn các kiến thức cơ bản về mã độc và cách thức phân tích mã độc. Khóa học dành cho những cán bộ bắt đầu nghiên cứu về bảo mật thông tin.

092 876 5688